กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทันทีเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็ […]